آموزش مقدماتی hspice

شمای مدار مجتمعبه طور کلی هر کسی که با مهندسی برق در تماس بوده باشد حتما با نرم افزارهای SPICE آشنایی دارد. SPICE شکل مخفف عبارت Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis می باشد و به بیان دیگر نرم افزاری است برای شبیه سازی مدارات با تاکید بر جنبه ی مجتمع.

طبیعی است که فرآیند تحلیل مدارهای الکترونیکی مبتنی بر ادوات نیمه رسانا کاری دشوار و زمانبر است و SPICE قرار است در این مسیر به کمک طراح مدار بیاید. اما Hspice که خود عضوی از خانواده ی SPICE است نرم افزاری است با هسته ای بسیار قدرتمند و ظاهری بسیار ساده که هدف اصلی از طراحی آن شبیه سازی مدارات الکترونیکی مجتمع پیچیده است. هسته ی توانمند Hspice به طراح اجازه می دهد که طرح مدار خود را که می تواند مشتمل بر چندصدهزار ترانزیستور باشد با دقت قابل قبولی شبیه سازی کند.

مجموعه ی آموزشی پیش رو می کوشد مقدمه ای از روال کار با Hspice را توضیح دهد. به دنبال این مجموعه مجموعه ی دیگری هم منتشر خواهد شد که به روش های تحلیل مدارات پیچیده با Hspice خواهد پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.