«داستان» تیر

داستان تیر 1391«داستان» تیر مثل همیشه جذاب و خواستنی صبح روز یکم تیر بدون تاخیر روی پیشخوان روزنامه فروشی ها رفت. «داستان» تیر مطابق روال همیشگی در ۲۷۶ صفحه و با بهای ۲۵۰۰ تومان منتشر شده است.

«درباره ی زندگی» این شماره شامل چهار روایت است. روایت اول به قلم محمد صالح علا است با عنوان «تابستان جان است» که دیدگاه دو آدم متفاوت را به تابستان اسیر قلم کرده است. روایت هایی فانتزی از دنیای واقعی که هر کدام در نوع خود درخور تامل اند.

بعد از آن «چند روایت معتبر از ماست و خیار» از علی خدایی آمده و سپس «مارتین هایدگر» دز «چرا روستا نشین ام؟» از کلبه ی روستایی خود جایی در آلمان سخن می گوید. و در نهایت «روز تولدت آمده و رفته است» شرحی از زندگی و مرگ «مادر» است با قلم «پل آستر».

بخش داستان شماره ی چهاردهم دوره ی جدید «داستان» با شش داستان به شرح جدول زیر به طبع رسیده است.

عنوان نویسنده مترجم ژانر
دعوت به ناهار لوئیجی پیراندلو قاسم صنعوی طنز
برخورد کوتاه سعید صیرفی زاده گلی امامی
فرامک رو بپا! آنتونی مان امیرحسین هاشمی جنایی
غشاء نازک فریبا وفی
فانوس دریایی محمدرضا زمانی
آن سه نفر هومن نحوی فانتزی

(بیشتر…)