ژنرال شرمن (Genral Sherman)

خیلی از ما از دوران دبستان به خاطر داریم که بزرگ ترین درخت دنیا درختی است در آمریکا؛ سکویا! اطلاعات کهنه و خاک گرفته ای که بد نیست اندکی به آن شاخ و برگ بدهیم.

اسمش ژنرال شرمن (General Sherman) است، حدود ۲۵۰۰ سال سن دارد، خانه اش در جنگل عظیم پارک ملی سکویا در ایالت کالیفرنیاست و از نطر حجم بزرگترین گونه ی تک ساقه ی شناخته شده ی دنیاست. به بیان دیگر ژنرال شرمن نه باندترین درخت است، نه پهن ترین و نه کهن ترین و تنها از نظر حجم در جایگاه نخست قرار دارد.

(بیشتر…)